Kategori ‘Şiirler’ category

RUH MESNEVİSİ

Ey ruh, bilinmeyenin az bilinen vekili,
Sensin kesretin bedene biçilmiş tekili

Ey ruh, Kadir-i Mutlak’ın görünmez remzi,
Nasıl çizmiş kaderin, bedene biçen terzi

Ey ruh,neden açmazsın sırlarını sen bize,
Hapsetmişsin kendini,saklanmışsın bir gize

Ey ruh,özde latifsin; tende, devran eden can,
Ne söylersin kim bilir, bilinsen anda heman

Ey ruh,söyle ki ukbada halimiz nasıldır,
Ukbada göreceğim dünyadaki hasıldır

Ey ruh,nedir bu üzerimdeki onulmaz keder,
Çare bul derdime,etmeyelim ömrü heder

Ey ruh,haber ver nefsime elest-i ezelden,
Harcanmasın bir ömür,iman gitmesin elden

Ey ruh,deki; elestte verdiğin sözler nedir,
Nedir bu can,bu hayat ; devran-ı Yücel nedir.