Kategori ‘Edebi Yazılar’ category

ŞİİR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER…

Şiir… İşte efsunlu ve esrarlı kelime…

Sanırım herkesin kendi meşrebine,mezhebine ve hatta dünya görüşüne göre bir tanımı vardır şiir için. Şiir, kimine göre hakikate varmanın ve onu bulduktan sonra da, dile getirmenin bir yoludur; kimine göre ise aşkını, acısını, ayrılığını, kavuşmasını, hüznünü, sevincini; hülasa, içinde bulunduğu halet-i ruhiyyeyi ifade etmenin. (daha&helliip;)

Aşk’a aşık bir gönül insanı: Fuzuli

‘‘İlim kesbiyle paye-i rifat, arzu-yı muhal imiş
Aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıyl-u kal imiş’’

Bazı insanlar vardır yüzyıllar öncesinden söylemiş olduklarını hala büyük bir zevk ve şevkle duyar ve dinleriz. Dinledikçe daha da dinleyesimiz gelir. Söyledikleri şeyler zaman ve mekandan bağımsızdır, çağlar ötesidir çünkü.
Mevzubahis insanlara verilecek en güzel örneklerden biri – belki de- büyük şair Fuzuli’dir. (daha&helliip;)