Alemin hem sefasın, hem cefasın görmüşüz

Alemin hem sefasın,hem cefasın görmüşüz
Dudaktan bal akanın bin belasın görmüşüz
Kendimizce bilmişiz kamu cümle alemi
Her biri bir afetmiş çok fenasın görmüşüz,

Hep peygamber sanmışız nur yüzlü görüneni
Dost yüzlü görünenin yüz simasın görmüşüz,
Siması ki masumane, kalbi kömür gibidir
Bir melek suretinde yüz karasın görmüşüz,
Keşke bir ders olaydı,Yücelim güller bize
Bülbül ötüşlülerin kem sadasın görmüşüz

Görüşünüzü paylaşın