Devran bizim devranımız, devr-i tamamet isteriz

Devran bizim devranımız,devr-i tamamet isteriz
Gül ve bülbül şad olsun,rana-yı letafet isteriz

Cümle yemeği bol olsun,midemiz taamla dolsun
Dilimiz şaraba doysun,her gece işret isteriz

Düşünmeyiz onu bunu,yaşamak isteriz günü
Belli olmaz başı sonu,ayş-u tarabat isteriz

Dönsün başımız humarla,mest olalım kadehlerle
Dahi huri gılman ile dünyada cennet isteriz

Cihan emrimizde olsun, ins-ü hayvan hep ram olsun
Cümle övgü bize gelsin,cah-ı makamet isteriz

Alemde devran edelim,hem dolaşıp kam alalım
Ömrü bakiya kılalım,muttasıl nevbet isteriz

Bozulmasın hiç neşvemiz, zinde kalsın kuvvetimiz
Hastalık ta neymiş deriz,sıhhat afiyet isteriz

İsteriz bitmesin hayat,artsın lezzeti kat be kat
Ömrümüze katacak tat,bela-yı afet isteriz

Masivadır derler ona,kıvrandırır yana yana
Son pişmanlık eza cana,Ya Rab ıslahat isteriz

Rabbim aciz kullarınız,derde tababet isteriz
Derde çare kabil değil, katından rahmet isteriz

Sil gönlümüzden dünyayı,terk edelim masivayı
Bilelim Hakk Teala’yı, Hüda’dan ülfet isteriz

Muttasıl eyle duayı,dua def eder belayı
Yarabbi gör gedayı,duaya icabet isteriz

İstemektir şanı kulun,vermektir şiarın Sen’in
Varıp cennetine bir gün, hitam-ı hasret isteriz

Görüşünüzü paylaşın