ŞİİR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER…

Şiir… İşte efsunlu ve esrarlı kelime…

Sanırım herkesin kendi meşrebine,mezhebine ve hatta dünya görüşüne göre bir tanımı vardır şiir için. Şiir, kimine göre hakikate varmanın ve onu bulduktan sonra da, dile getirmenin bir yoludur; kimine göre ise aşkını, acısını, ayrılığını, kavuşmasını, hüznünü, sevincini; hülasa, içinde bulunduğu halet-i ruhiyyeyi ifade etmenin. (daha&helliip;)

1 KASIM’DA ASLINDA NE OLDU?

Hangi Parti Neyi, Nasıl, Ne Kadar Doğru Yaptı Veya Yapamadı?

(Not 1: Bu incelememizde herhangi bir parti ve/veya liderini yüceltmek veya bir diğerini yermek amaçlanmamaktadır.

Tarihi ve sosyolojik nedensellik ilkesini merkeze alan bir yaklaşımla ve oldukça katı bir nesnellikle,1 Kasım 2015 genel seçimlerinin tahlili yapılmaya ve hangi partinin aldığı oyu nasıl aldığı veya bazı partilerin, istedikleri sonuçları neden alamadıkları, sonraki süreçte partilerin neler yapmaları gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır. (daha&helliip;)

Aşk’a aşık bir gönül insanı: Fuzuli

‘‘İlim kesbiyle paye-i rifat, arzu-yı muhal imiş
Aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıyl-u kal imiş’’

Bazı insanlar vardır yüzyıllar öncesinden söylemiş olduklarını hala büyük bir zevk ve şevkle duyar ve dinleriz. Dinledikçe daha da dinleyesimiz gelir. Söyledikleri şeyler zaman ve mekandan bağımsızdır, çağlar ötesidir çünkü.
Mevzubahis insanlara verilecek en güzel örneklerden biri – belki de- büyük şair Fuzuli’dir. (daha&helliip;)

RUH MESNEVİSİ

Ey ruh, bilinmeyenin az bilinen vekili,
Sensin kesretin bedene biçilmiş tekili

Ey ruh, Kadir-i Mutlak’ın görünmez remzi,
Nasıl çizmiş kaderin, bedene biçen terzi

Ey ruh,neden açmazsın sırlarını sen bize,
Hapsetmişsin kendini,saklanmışsın bir gize

Ey ruh,özde latifsin; tende, devran eden can,
Ne söylersin kim bilir, bilinsen anda heman

Ey ruh,söyle ki ukbada halimiz nasıldır,
Ukbada göreceğim dünyadaki hasıldır

Ey ruh,nedir bu üzerimdeki onulmaz keder,
Çare bul derdime,etmeyelim ömrü heder

Ey ruh,haber ver nefsime elest-i ezelden,
Harcanmasın bir ömür,iman gitmesin elden

Ey ruh,deki; elestte verdiğin sözler nedir,
Nedir bu can,bu hayat ; devran-ı Yücel nedir.